Švajčiarske polymérové vlákna Fibrofor a Concrix                 - 20 rokov na slovenskom trhu

Využitie švajčiarskej polymérovej výstuže má za sebou 20 - ročnú históriu. Zastúpenie prešlo zo spoločnosti ZAGAR Spol s r.o. ( od r. 1998) v roku 2018,  na nový tím vedený spoločnosťou SYNERGOS s.r.o. Za uplynulých 20 rokov bolo zhotovených viac ako 650 000 m2 betónových podláh s množstvom skúseností pri najrôznejších požiadavkách.

POLYMÉROVÁ VÝSTUŽ   

vyvinutá a vyrábaná švajčiarskou spoločnosťou Contec Fiber AG

 

Know how o používaní syntetických vlákien drží spoločnosť už od 70. rokov minulého storočia. Na začiatku boli vlákna použité pre optimalizáciu zmrašťovania betónu, avšak nepretržitý výskum viedol k zlepšniu technológie do jej modernej podoby.

 

Súčasná technológia, používaná v 36 krajinách sveta, dokáže redukovať alebo úplne nahradiť konvečnú (oceľovú) výstuž a to vždy na základe autorizovaného statického výpočtu v zmysle najnovších noriem a predpisov využitím metódy konečných prvkov.

Medzinárodný web

 

ktorý slúži ako platforma spoločnosti pre medzinárodnú komunikáciu. K dispozícii je v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. www.contecfiber.com

 

 

Sme k vám ešte bližšie

 

Produkty Fibrofor a Concrix vám spoľahlivo a s príslušným servisom dodá náš partner SIMATT s.r.o. - dodávateľ komponentov pre zhotovenie priemyselných podláh.  www.simatt.sk

Stavebná chémia zo Stachema 

Viac ako 16 distribučných miest po celom Slovensku

Vďaka spolupráci s obľúbenou predajnou sieťou Stavebniny DEK, dostávate kvalitný servis, ktorý je vám k dispozícii na 16-tich pobočkách po celom Slovensku.
 
Vyškolení zástupcovia vám popri technickom poradenstve ponúknu tiež výhodné riešenia pre objednávanie, dopravu i financovanie vašich objednávok.